Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Rysa'sVietnam Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 54 Deviations 1,167 Comments 8,379 Pageviews
×

Newest Deviations

[160719] First mix texture for BTS page by rysanhuquynh [160719] First mix texture for BTS page :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 4 0 [SHARE] CAP BTS MEMORIES OF 2015' DVD preview by rysanhuquynh [SHARE] CAP BTS MEMORIES OF 2015' DVD preview :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 4 1 [GIF] Jimin BTS 2016 SEASON'S GREETING by rysanhuquynh [GIF] Jimin BTS 2016 SEASON'S GREETING :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 0 0 [BTS Quotes] 3 years with BTS 130616 by rysanhuquynh [BTS Quotes] 3 years with BTS 130616 :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 10 1 PACK RENDERS2 : JHOPE(BTS) @rysanhuquynh.da by rysanhuquynh
Mature content
PACK RENDERS2 : JHOPE(BTS) @rysanhuquynh.da :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 19 11
[PHOTOPACK3] Umaru-chan by rysanhuquynh [PHOTOPACK3] Umaru-chan :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 10 22 [150707] First Graphic by rysanhuquynh [150707] First Graphic :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 0 0 Pack Render Ulzzang Girls #1 by rysanhuquynh Pack Render Ulzzang Girls #1 :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 20 10 PSD Coloring #1 by rysanhuquynh PSD Coloring #1 :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 8 8 [150619] COVER ZING : Gift D.O. to MoMo by rysanhuquynh [150619] COVER ZING : Gift D.O. to MoMo :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 5 1 [150617] PACK COVER GREEN GIRL by rysanhuquynh [150617] PACK COVER GREEN GIRL :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 3 5 [QUOTES SEHUN] HAPPY BIRTHDAY OH SEHUN by rysanhuquynh [QUOTES SEHUN] HAPPY BIRTHDAY OH SEHUN :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 4 2 Photopack #1Yoon Hoo by rysanhuquynh Photopack #1Yoon Hoo :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 4 3 Photopack Ulzzang by rysanhuquynh Photopack Ulzzang :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 30 30 [Manip] Angels and Wolf by rysanhuquynh [Manip] Angels and Wolf :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 9 5 [12-5-2014] Gift BirthDay to Barbie by rysanhuquynh [12-5-2014] Gift BirthDay to Barbie :iconrysanhuquynh:rysanhuquynh 6 0

Groups

Activity


Sau một thời giam dài gắn bó với DA thì cũng được 100+ Wat mừng chảy cả nước mắt luôn ấy!!! 
Tuy nhiên....
Do không có thời gian chuẩn bị nên để đến 200+ Watcher rồi cho share luôn thể =]]z 
image
P/S : có ai biết cách cài ảnh động vào Webcam trên DA hông? Vói cả muốn có lại chỗ Webcam làm thế nào tui lỡ xóa mất tiêu phần đó rồi......

deviantID

rysanhuquynh's Profile Picture
rysanhuquynh
Rysa's
Artist
Vietnam
~RB19~

Comments


Add a Comment:
 
:iconleepett:
Leepett Featured By Owner Feb 20, 2017  Student Interface Designer
Thanks for +w ♥
Have a nice dayyy ~
Reply
:iconmiidesigner:
miidesigner Featured By Owner Oct 30, 2016
watch back, please!
Reply
:iconsakamakivampire:
SakamakiVampire Featured By Owner Jul 23, 2016  Student Artist
watch back,pls
Reply
:iconyukiko0227:
Yukiko0227 Featured By Owner Jul 20, 2016
Watch back, please!
Reply
:iconjinnie0702:
jinnie0702 Featured By Owner Jul 11, 2016  Student Interface Designer
Thank you for the watch! 
Reply
:iconlav987:
Lav987 Featured By Owner Feb 12, 2016
Thank you for the watch! :giggle:
Reply
:iconrysanhuquynh:
rysanhuquynh Featured By Owner Jul 10, 2016
You're welcome~ Neko Emoji-37 (Yay) [V2] 
Reply
:iconnetpy:
NetPy Featured By Owner Feb 12, 2016  Student Traditional Artist
Cảm ơn đã watch mình <3 Bạn sinh năm 2000 hả?
Reply
:iconrysanhuquynh:
rysanhuquynh Featured By Owner Jul 10, 2016
Không có chi nà~ đúng rồi ý mình sinh năm 2000~
Reply
:iconnetpy:
NetPy Featured By Owner Jul 11, 2016  Student Traditional Artist
À ra là vậy <3 
Reply
Add a Comment: